26 April 2009

Arbetsresor...

Kiertue päättyi erittäin hienon kevätpätkän jälkeen. Seuraavaksi toukokuun ajan keskitymme valmistelemaan tulevaa festivaalikesää ja sen mukanaan tuomia haasteita.